Artiklar

Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen

Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen

En trafikförsäkring täcker skador som uppstått på andra förare, medtrafikanter, fordon och övrig egendom som uppstått i trafik. Trafikförsäkringen täcker inte skador som uppstått på det egna fordonet eller på det som färdats inuti fordonet. En trafikförsäkring är det lägsta [...]

Vad händer om man inte har en trafikförsäkring?

Vad händer om man inte har en trafikförsäkring?

Ägare till fordon registrerade för att användas i trafik men som inte har tecknat en trafikförsäkring är enligt Trafikförsäkringsföreningen skyldiga att betala drygt 100 kr om dagen för varje dag som bilen är oförsäkrad. Detta gäller även för bilar som [...]

Självrisk för trafikförsäkring

Självrisk för trafikförsäkring

Självrisken på en trafikförsäkring ligger vanligtvis på några tusenlappar beroende på försäkringsbolag. Blott ett fåtal försäkringsbolag har ingen självrisk för trafikfösäkringen. Vanligast är att försäkringsbolag delar upp självrisken beroende på skadetyp och baserat på förarens ålder. Vissa försäkringsbolag gör också [...]

Skillnad mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring

Skillnad mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring

När man tecknar en försäkring till sitt fordon bör man fundera över hur stort behov av försäkringsskydd man anser sig ha. I huvudsak finns det tre olika alternativ för bilförsäkringar, dessa är trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Det minst täckande skyddet [...]

Faktabank

Vad kostar en trafikförsäkring Kostnaden för en trafikförsäkring skiljer sig mellan försäkringbolag men baseras oftast på din bil, ditt kön och din ålder. För de allra flesta brukar kostnaden för en trafikförsäkring bli några hundralappar i månaden men det är viktigt [...]

Erik Thorsen
1 februari 2017