Artiklar
Skillnad mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring

Skillnad mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring

Erik Thorsen
24 mars 2017

När man tecknar en försäkring till sitt fordon bör man fundera över hur stort behov av försäkringsskydd man anser sig ha. I huvudsak finns det tre olika alternativ för bilförsäkringar, dessa är trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Det minst täckande skyddet av dessa är trafikförsäkringen och det mest heltäckande alternativet är helförsäkringen.

En trafikförsäkring är det lägsta försäkringsskydd ett motorfordon får ha och täcker skador som uppstår på tredje part i trafik. Det är obligatoriskt enligt lag att ha en trafikförsäkring och fordon som är oförsäkrade blir belagda med böter för varje dag de är oförsäkrade. En trafikförsäkring täcker inga skador som uppstår på det egna fordonet i trafik.

En halvförsäkring täcker utöver det som täcks av trafikförsäkringen också andra typer av olyckor som t.ex. brand-, glas- och maskinskador. Om ditt fordon blir skadat i en brand så täcker oftast halvförsäkringen de skador som uppstått. Även om du drabbas av stenskott så täcker vanligtvis halvförsäkringen också denna skada. Sist men inte minst så är en vanlig anledning till att man tecknar en halvförsäkring att den täcker skador som uppstår om någon gör inbrott i bilen eller stjäl fordonet eller delar av fordonet. Inbrott i fordonet leder ofta till stor (dyr) skadegörelse oftast resulterande i att man som fordonsägare får byta ut rutor och i värsta fall andra delar av fordonet. Vid stöld av fordonet finns det en risk att fordonsägaren aldrig åter får se sitt fordon. Detta kan i så fall leda till stora ekonomiska förluster för fordonsägaren.

En helförsäkring täcker utöver allt som halvförsäkringen täcker också vagnskador på det egna fordonet. Med en helförsäkring kan du alltså få ersättning för de skador som har uppstått på det egna fordonet i en trafikolycka eller om du blivit drabbad av skadegörelse eller annan olyckshändelse. En helförsäkring gäller även om det är du själv som har orsakat trafikolyckan. Vad som ingår i en helförsäkring är oftast ersättning för egna vagnskador men det kan skilja mellan olika försäkringsbolag. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren.