Försäkra din bil hos Aktsam

Aktsam

Aktsam ägs av Trygg-Hansa som är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag. Hos Aktsam kan du köpa bilförsäkring till ett bra pris och du får en bilförsäkring med låga självrisker. När du tecknar en bilförsäkring kan du välja mellan en trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.

En trafikförsäkring hos Aktsam ger ersättning för de person-och sakskador du har orsakat med din bil. Du betalar ingen självrisk, oavsett hur gammal du är. Om du däremot har orsakat en trafikolycka till följd av trafikbrott som exempelvis rattfylleri eller olovlig körning, tillkommer en självrisk på 4650kr. Trafikförsäkringen ger inte ersättning för skador på din egen bil eller på det som transporteras i bilen. En trafikförsäkring måste du ha enligt lag.

Halvförsäkringen ersätter bland annat skador som uppstått genom brand, åsknedslag och explosion samt skador som påverkar bilens funktion, som exempelvis motor, elektronik och växellåda. Försäkringen gäller för bilar som är högst 8 år och körts max 10 000 mil. I helförsäkring ingår dessutom en vagnskadeförsäkring.