Artiklar
Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen

Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen

Erik Thorsen
24 mars 2017

En trafikförsäkring täcker skador som uppstått på andra förare, medtrafikanter, fordon och övrig egendom som uppstått i trafik. Trafikförsäkringen täcker inte skador som uppstått på det egna fordonet eller på det som färdats inuti fordonet. En trafikförsäkring är det lägsta skydd man måste ha som fordonsägare, andra alternativ är hel- och halvförsäkring. Trafikförsäkringar regleras och till stor del styrs av Trafikförsäkringsföreningen som är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen ersätter också de som drabbas av skada av oförsäkrade och okända fordon. Detta gör att du som fordonsägare alltid har möjlighet att få ersättning för skador som uppkommit på ditt fordon av andra trafikanters oaktsamhet. Sverige är enligt Trafikförsäkringsföreningen en av de bästa nationerna i Europa på att försäkra sina fordon.

Trafikförsäkringen skyddar fordonsägaren ekonomiskt om fordonet är med i en olycka där andra personer eller andra personers egendom skadas. Vid trafikolyckor är det sällan materiella skador som är kostsamma, utan det är istället personskador och kompensation för arbetsbortfall som leder till stora ekonomiska belopp. Vid allvarliga olyckor kan sjukvård, rehabilitering och arbetsbortfall leda till skadeståndsbelopp i mångmiljonklassen. Trafikförsäkringen täcker skador uppkomna på andra fordon och övriga trafikanter i hela världen och inte bara i Sverige.

Vissa försäkringsbolag inkluderar ibland också extra tillägg till trafikförsäkringen. Hos Folksam får trafikförsäkringstecknare krishjälp vid olycka samt får tillgång till en skadejour dygnet runt, alla dagar under året. Även försäkringsbolaget Trygg Hansa erbjuder sina trafikförsäkringskunder kostnadsfri krisbehandling vid behov efter t.ex. trauma i samband med en trafikolycka.

Alternativ till en trafikförsäkring

Om trafikförsäkringen inte ger tillräckligt skydd erbjuder försäkringsbolag hel- och halvförsäkringar för motorfordon. Då har du möjlighet att skydda dig ekonomiskt mot skador som uppstått på det egna fordonet på andra sätt än av medtrafikanter som t.ex. stöld, brand, vagnskada mm. För att läsa mer gå in på sidan skillnad mellan trafikförsäkring, halv- och helförsäkring.