Artiklar
Faktabank

Faktabank

27 oktober 2017

Vad kostar en trafikförsäkring

Kostnaden för en trafikförsäkring skiljer sig mellan försäkringbolag men baseras oftast på din bil, ditt kön och din ålder. För de allra flesta brukar kostnaden för en trafikförsäkring bli några hundralappar i månaden men det är viktigt att själv undersöka erbjudanden hos olika försäkringsbolag för att då bästa pris. Det är lag på att alla fordon i trafiken minst måste ha en trafikförsäkring. Alla oförsäkrade fordon som inte är avställda blir avgiftsbelagda från Trafikförsäkringföreningen med 103,05 kr per dag (Avgifstkostnad år 2015).

Trafikförsäkringsföreningen

Den organisation som styr över trafikförsäkringars utformning och omfattning är Trafikförsäkringsföreningen (TFF). TFF har i huvudsak tre uppgifter, (1) att reglera trafikskador som orsakats av oförsäkrade eller okända fordon (även utländska), (2) att bötfälla oförsäkrade fordon, och (3) att utveckla det internationella trafikförsäkringssamarbetet. Läs mer på Trafikförsäkringsföreningens hemsida:

http://www.tff.se/

Trafikförsäkring släpvagn

Enligt svensk lag måste man inte ha en trafikförsäkring för en släpvagn. Släpvagnen är istället försäkrad via dragfordonet. Om du vill försäkra släpvagnen mot skador så behöver du teckna en särskild försäkring för detta. Många försäkringsbolag erbjuder detta som extratillägg.