Artiklar
Självrisk för trafikförsäkring

Självrisk för trafikförsäkring

Erik Thorsen
24 mars 2017

Självrisken på en trafikförsäkring ligger vanligtvis på några tusenlappar beroende på försäkringsbolag. Blott ett fåtal försäkringsbolag har ingen självrisk för trafikfösäkringen. Vanligast är att försäkringsbolag delar upp självrisken beroende på skadetyp och baserat på förarens ålder. Vissa försäkringsbolag gör också skillnad på självrisk beroende på om det är en fysisk eller juridisk person som har drabbats av skadan. Andra försäkringsbolag gör också skillnad för särskilda omständigheter, t.ex. om föraren i den andre bilen har kört utan körkort eller varit påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Det kan vara en bra idé att ta självrisken i åtanke när du tecknar en trafikförsäkring. Det är också viktigt att räkna med självrisken när du räknar ut den totala kostnaden för försäkringen. Vanligtvis är dock självrisken en liten del av den totala kostnaden, men om månadsavgiften är snarlik försäkringsbolagen emellan kan det vara klokt att kolla på självriskvillkoren.